Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của CNTT

Cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của CNTT

Hoạt động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, trong khi trang thiết...

Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái

Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái

- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương...

Những bất cập phổ biến của trang tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Những bất cập phổ biến của trang tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Số liệu cho thấy, hiện cả nước có 1.550 trang điện tử tổng hợp được cấp phép (trong đó...

Cựu chiến binh ở Ban Tuyên giáo TW cần giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng...

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

Công bố 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Công bố 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Chiều 16-12, Hội Nhà báo Việt Nam họp báo công bố ban hành 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người...

Quyết tâm thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

Quyết tâm thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đều nhất trí...

Phổ biến nội dung Nghị định 06 về dịch vụ phát thanh, truyền hình

Phổ biến nội dung Nghị định 06 về dịch vụ phát thanh, truyền hình

Chiều 15/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo Phổ biến nội dung Nghị định số...

Phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại

Phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến...

Bộ TT&TT tặng các chiến sĩ biên phòng, hải quân 3.000 cuốn lịch bloc

Bộ TT&TT tặng các chiến sĩ biên phòng, hải quân 3.000 cuốn lịch bloc

Chiều 14/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao tặng 3.000 cuốn lịch bloc...

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu của công...

Cục Báo chí đề xuất đầu tư Trung tâm lưu chiểu điện tử

Cục Báo chí đề xuất đầu tư Trung tâm lưu chiểu điện tử

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đề xuất lãnh đạo Bộ TT&TT tạo điều kiện để Cục có...