(Không gian mạng) - Trong 2 ngày (9/1 – 10/1), Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Trương Minh Tuấn – Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, làm trưởng đoàn đã tới thăm các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ TT&TT với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ngành TT&TT ngày càng khẳng định được vị thế

Phát biểu tại buổi làm việc với Sở TT&TT Nghệ An, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2016, nhiều ngành kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, không ít các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực đóng góp ngân sách lớn trước đây rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải tái cơ cấu.

Trong bối cảnh đó, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là ngành đa lĩnh vực, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành năm 2016 ước đạt 1.337.857 tỷ đồng (ước tốc độ tăng trưởng đạt 9,36% so với năm 2015, cao hơn so với mục tiêu tăng GDP cả nước năm 2016 là 6,7%). Tổng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) toàn ngành ước đạt 145.915 tỷ đồng (ước đạt 109,06% so với kế hoạch năm) và đóng góp khoảng 14,38% vào tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2016.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, ngành TT&TT vẫn thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai; thực hiện phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông cho người dân khu vực khó khăn, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên, thông tin, giải thích rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện chính trị, thời sự của đất nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước và con người Việt Nam với các nước trên thế giới; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa đa dạng, phong phú của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành trên các mặt trận chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Ngành TT&TT đã trở thành một bộ phận quan trọng, không thể thiếu, góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong kết quả chung của toàn Ngành đó, có vai trò, sự đóng góp tích cực của Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương, trong đó có Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

Cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp…

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ TT&TT ngày 10/1 do ông Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày, cho biết: Trong 11.017 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có 481 DN có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT, điển hình là Nhà máy Điện tử Hitech BSE Việt Nam do Công ty TNHH BSE Hàn Quốc làm chủ đầu tư với mức vốn 630 tỷ đồng, có công suất 250 triệu sản phẩm/năm; Dự án Xây dựng Công viên phần mềm VTC…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào sáng 10/1, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo, siết chặt công tác quản lý các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp,; quan tâm đến bưu chính vùng sâu, vùng xa; tăng cường mạnh mẽ công tác thanh, kiểm tra kinh doanh dịch vụ di động trả trước và quản lý thông tin thuê bao, sim rác…

Cũng trong chuyến công tác và làm việc tại Nghệ An, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã có cuộc nói chuyện với Sở TT&TT và các ​doanh nghiệp TT&TT trên địa bàn tỉnh; chỉ ra những điểm cốt lõi, những thách thức, cũng như thời cơ để phát triển ​ngành TT&TT trong tình hình mới.

Theo đó, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song ngành TT&TT tỉnh Nghệ An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Sở TT&TT Nghệ An và các doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục vượt khó vươn lên với tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt vai trò quản lý nhà nước của mình trên tất cả các lĩnh vực được giao để góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn tỉnh và của ngành.

Sở TT&TT Nghệ An cần phải tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-TTTT ngày 03/01/2017 về công tác thông tin và truyền thông năm 2017; định hướng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế chính sách, cũng như tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT&TT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao; đặc biệt cần khẩn trương hoàn thiện để sớm ban hành các quy hoạch ngành làm cơ sở cho việc triển khai của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư chung của nhà nước và cảnh quan đô thị.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng chiến lược truyền thông để phản ánh thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm về những sản phẩm, dịch vụ của tỉnh, cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ; Tăng cường quản lý về báo chí, xuất bản – in – phát hành và hoạt động của cổng, trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo định hướng của Đảng, Chính phủ; chú trọng phát triển hạ tầng mạng lưới, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; tập trung chỉ đạo tuyên truyền về những thành tựu phát triển của tỉnh, động viên cán bộ và nhân dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành tại địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp; củng cố nguồn nhân lực, thu hút các doanh nghiệp CNTT đầu tư trên địa bàn; đưa CNTT thực sự trở thành động lực phát triển cho các ngành sản xuất, dịch vụ và nền hành chính của tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh CNTT trong du lịch, thương mại, khai thác, sử dụng tài nguyên,…

Đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành hoạt động, đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh trên địa bàn và các khu vực vùng cao, biên giới, đặc biệt là một số doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó góp phần làm cho ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Ông Đỗ Ngọc Bình – Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu, nêu ra những ý kiến, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ TT&TT trong công tác chỉ đạo, nâng cao công tác quản lý TT&TT, đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở; phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet ở vùng sâu, vùng xa…

Chủ động, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt những lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: thông tin điện tử, quản lý thuê bao di động trả trước, in và phát hành trái phép xuất bản phẩm; chú trọng tăng trưởng đi đôi với đảm bảo chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông tin và Truyền thông vừa mang tính chính trị, tư tưởng sâu sắc, nhạy cảm, vừa mang tính công nghệ kỹ thuật cao, phát triển nhanh, lại vừa là ngành kinh tế quan trọng – một trong những ngành đóng góp lớn và bền vững cho ngân sách Nhà nước. Song các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng thông tin-truyền thông, đặc biệt là Internet để tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước; kích động, xúi giục nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khiến cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tuyên truyền đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thực trạng đó đòi hỏi ​ngành TT&TT cần phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn, xu thế phát triển của công nghệ chuyên ngành để kịp thời ban hành các chính sách phù hợp, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, góp phần đưa thông tin và truyền thông trở thành một trong những động lực ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo ​an ninh – quốc phòng.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@vovanthuong.org
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên