cố vấn Kellyanne Conway

Ông Donald Trump chọn bà Kellyanne Conway làm cố vấn tổng thống

22/12/2016 | Quốc tế

Ông Donald Trump chọn bà Kellyanne Conway làm cố vấn tổng thống

Ngày 22/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn trợ lý thân cận của mình, bà Kellyanne Conway, làm cố vấn tổng thống. Bà Kellyanne Conway. (Nguồn: mrctv) Nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của ông Trump cho biết bà Kellyanne Conway sẽ giúp đưa ra các thông điệp...