Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

20/12/2016 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự...

Lại chiêu trò ‘chọc gậy’

14/11/2016 | Chính trị

Lại chiêu trò ‘chọc gậy’

Ngày 30-10-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn...

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

18/10/2016 | Chính trị

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

“Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý...

Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

14/10/2016 | Chính trị

Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình...

Hội nghị Trung ương 4: Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

14/10/2016 | Chính trị

Hội nghị Trung ương 4: Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự...

Hôm nay Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế

13/10/2016 | Chính trị

Hôm nay Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế

Hôm nay (13/10) là ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội...

Hội nghị Trung ương 4: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

10/10/2016 | Thời sự

Hội nghị Trung ương 4: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị sẽ ra nghị quyết về ‘Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về...

Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

09/10/2016 | Chính trị

Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10… Hội nghị Trung ương lần thứ tư,...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

09/10/2016 | Thời sự

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú...