Máy bay không người lái UAV-02

Diễn biến mới hợp tác quốc phòng Việt Nam Cuba

11/03/2018 | An ninh Quốc phòng

Diễn biến mới hợp tác quốc phòng Việt Nam Cuba

Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Cuba vốn rất đã tốt đẹp, nay lại có thêm diễn biến mới giúp thắt chặt tình hữu nghị lâu đời. Báo Phòng không – Không quân trong bài viết về hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân...