Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

21/12/2016 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng mà Đại hội XII đã đề...

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

18/10/2016 | Chính trị

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

“Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý...

Ngày làm việc thứ 5 của Hội Nghị TW 8 khóa XI

04/10/2013 | Thời sự

Ngày làm việc thứ 5 của Hội Nghị TW 8 khóa XI

Sáng nay (4/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội năm 2013;...

Giáo dục liêm sỉ trong Đảng đã đến lúc vô cùng hệ trọng và cần thiết

21/04/2013 | Thời sự

Giáo dục liêm sỉ trong Đảng đã đến lúc vô cùng hệ trọng và cần thiết

Tuyệt đại đa số đảng viên ngày nay đều có học vấn, nhiều người có học thức cao, có vị trí trong xã...