nghi quyet trung uong 4

Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

09/01/2017 | Chính trị

Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

Nghị quyết Trung ương 4 nêu rõ trong phần giải pháp về công tác chính trị tư tưởng: “Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả”. Khi nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, có đồng chí...

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

03/01/2017 | Chính trị

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Ngày 3/1, một số địa phương trên cả nước đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc

20/12/2016 | Chính trị

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị...

Đảng viên trẻ xuất sắc với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

04/12/2016 | Chính trị

Đảng viên trẻ xuất sắc với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

124 đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô đã dâng hương báo công về những thành tích trong học tập, giảng dạy, nghiên...

Chính phủ bàn đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

29/11/2016 | Chính trị

Chính phủ bàn đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tại buổi họp báo Chính phủ tối 29/11, đề cập công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng...

Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

17/11/2016 | Chính trị

Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

 Nghị quyết Trung ương IV khóa XII được ban hành đã nhận được sự đồng tình rất lớn của cán bộ đảng viên...

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“

03/11/2016 | Chính trị

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“

Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng: Nghị quyết của chúng ta rất tốt, người dân đồng tình nhưng một câu hỏi lớn mà dân mong...

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

31/10/2016 | Thời sự

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngày...

Ai đang làm sai Nghị quyết Trung ương 4?

05/09/2016 | Chính trị

Ai đang làm sai Nghị quyết Trung ương 4?

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Về hưu mà có tội vẫn phải xử lý nghiêm minh, kể cả khi đã chết rồi mà có tội thì vẫn phải...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

25/01/2016 | Thời sự

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định: Năm năm qua,...

Thảo luận các văn kiện Đại hội 12

22/01/2016 | Chính trị

Thảo luận các văn kiện Đại hội 12

Sau phiên họp tại đoàn chiều qua, các đại biểu dự Đại hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận tại hội trường về các văn kiện...