Suy thoái tư tưởng chính trị

Báo chí ‘phò chính diệt tà’ chứ không phải ‘đánh đấm’

06/01/2017 | Hoạt động

Báo chí ‘phò chính diệt tà’ chứ không phải ‘đánh đấm’

Vấn đề được mổ xẻ tại buổi tọa đàm Phát huy vai trò của báo chí trong đấu trang chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chiều nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giao TƯ Võ Văn Thưởng cho rằng, nhiệm vụ mà Đảng giao...

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

02/01/2017 | Chính trị

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm,...

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

03/11/2016 | Bạn đọc

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nếu thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lúc đó con người sẽ nhận thức chính mình, đạt...

Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!

13/10/2016 | Bạn đọc

Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!

Lâu nay, việc xây dựng Đảng và Nhà nước chủ yếu thực hiện theo hướng “tự mình”, chỉ có “tự mình”...

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

21/10/2015 | Chính trị

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

GS.Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta không thể nào bắt ép Trần Đăng Khoa phải giỏi Toán như Ngô Bảo Châu, không thể bắt Ngô Bảo...

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm

18/08/2013 | Thời sự

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, đấu...