Suy thoái tư tưởng chính trị

“Không dung túng, bao che những cán bộ liên quan đến vụ Formosa”

26/02/2017 | Chính trị

“Không dung túng, bao che những cán bộ liên quan đến vụ Formosa”

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện quyết tâm không dung túng, bao che những cán bộ liên quan đến vụ Formosa Hà Tĩnh. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ Formosa Hà Tĩnh đang tạo thêm niềm tin...

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

02/01/2017 | Chính trị

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm,...

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

03/11/2016 | Bạn đọc

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nếu thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lúc đó con người sẽ nhận thức chính mình, đạt...

Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!

13/10/2016 | Bạn đọc

Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!

Lâu nay, việc xây dựng Đảng và Nhà nước chủ yếu thực hiện theo hướng “tự mình”, chỉ có “tự mình”...

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

21/10/2015 | Chính trị

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

GS.Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta không thể nào bắt ép Trần Đăng Khoa phải giỏi Toán như Ngô Bảo Châu, không thể bắt Ngô Bảo...

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm

18/08/2013 | Thời sự

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, đấu...