tài chính Việt Nam

Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng Việt Nam

13/01/2018 | Kinh tế

Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng Việt Nam

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, từ năm 2015 đến nay, tỷ giá và thị trường ngoại hối về cơ bản ổn định, tâm lý thị trường được giải tỏa. Ngày 24/11/2017, Đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định có...

Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ nhận định triển vọng tài chính Việt Nam “tích cực”

24/01/2014 | Kinh tế

Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ nhận định triển vọng tài chính Việt Nam “tích cực”

Ngày 23.1, cơ quan thẩm định tài chính Fitch Ratings (Mỹ) nâng triển vọng tài chính của Việt Nam từ...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Hệ thống tài chính Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém”

18/12/2013 | Kinh tế

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Hệ thống tài chính Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã cảnh báo hệ thống tài chính của Việt Nam đã tích tụ và...