thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

Phổ biến nội dung Nghị định 06 về dịch vụ phát thanh, truyền hình

16/12/2016 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Phổ biến nội dung Nghị định 06 về dịch vụ phát thanh, truyền hình

Chiều 15/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo Phổ biến nội dung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, và các Thông tư hướng dẫn Nghị định 06. Tham dự Hội...

Bộ TT&TT tặng các chiến sĩ biên phòng, hải quân 3.000 cuốn lịch bloc

14/12/2016 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Bộ TT&TT tặng các chiến sĩ biên phòng, hải quân 3.000 cuốn lịch bloc

Chiều 14/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao tặng 3.000 cuốn lịch bloc 2017 cho các đơn...