Trịnh Hội

Tấn công Thủ tướng và giấc mơ “tỵ nạn chính trị” của Bùi Thanh Hiếu

09/01/2017 | Thời sự

Tấn công Thủ tướng và giấc mơ “tỵ nạn chính trị” của Bùi Thanh Hiếu

Sống lay lắt bằng trợ cấp của Chính phủ Đức, Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió) liên tục tấn công các lãnh đạo cấp cao, không từ thủ đoạn chống phá nhà nước nào hòng tìm kiếm suất “tỵ nạn chính trị” ở trời Tây. Từ một tên vô danh, blogger Người...

Cảnh báo về sự kiện “Xuống đường vì môi trường” để bạo loạn

30/04/2016 | Thời sự

Cảnh báo về sự kiện “Xuống đường vì môi trường” để bạo loạn

Hiện trên mạng Internet xuất hiện nhóm tổ chức sự kiện Xuống Đường Vì Môi Trường hô hào biểu tình...