Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

‘Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác’

27/11/2017 | Hoạt động

‘Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác’

Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác. Đất nước phát triển mà lòng dân không yên, ngày nào tuần nào cũng có khiếu kiện thì không ổn, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nói với cử tri Đồng Nai. Sáng nay, Trưởng Ban Tuyên...

Ông Võ Văn Thưởng: Tỉnh táo ứng xử với thông tin trên mạng

26/12/2016 | Hoạt động

Ông Võ Văn Thưởng: Tỉnh táo ứng xử với thông tin trên mạng

Thái độ ứng xử với thông tin trên mạng phải bình tĩnh, tỉnh táo, phù hợp tính chất của từng vấn đề, tránh tối...

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

20/12/2016 | Hoạt động

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh...