UAV-02 Việt Nam

Việt Nam tặng Cu Ba UAV động cơ phản lực

09/03/2018 | An ninh Quốc phòng

Việt Nam tặng Cu Ba UAV động cơ phản lực

Theo báo PK-KQ, Việt Nam đã chế tạo và hoàn thành thử nghiệm máy bay không người lái tốc độ cao UAV-02 tặng Cu Ba. Thông tin này được báo Phòng không – Không quân nói đến trong bài viết “Viện Kỹ thuật Phòng không-Không quân: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu...