(Thời sự) - Trong hai ngày 8 và 9/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có các Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Đại hội đại biểu lần thứ IX, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Quốc hội vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa VIII Phạm Thúy Chinh cho biết: Công đoàn Văn phòng Quốc hội có 2.556 đoàn viên, trong đó có 1.014 đồng chí là đảng viên, 2 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 16 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 102 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 66 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm; bám sát đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VIII Công đoàn Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận triển khai các hoạt động, đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức.

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc và phục vụ Quốc hội, Ban Chấp hành đã tăng cường mối quan hệ và tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm của Công đoàn cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội; nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Công đoàn hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, coi trọng công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Quốc hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018 -2023: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đẩy mạnh các hoạt động xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động vững mạnh toàn diện; kiện toàn tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở và tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V gồm 5 đại biểu chính thức. Đồng chí Phạm Thuý Chinh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa IX.

(Theo Tin Tức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên