BMP-1 Việt Nam

BMP-2 Việt Nam có cơ hội biến thành ‘sát thủ săn tăng’

12/06/2018 | An ninh Quốc phòng

BMP-2 Việt Nam có cơ hội biến thành ‘sát thủ săn tăng’

Nga đã quyết định nâng cấp 3500 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lên chuẩn BMP-2M, có khả năng diệt xe tăng rất mạnh, không kém mấy so với BMP-3. Nga quyết định nâng cấp BMP-2 lên chuẩn BMP-2M Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định nâng cấp BMP-2 – loại xe chiến đấu bộ...

Nga ra tay, BMP-1 Việt Nam hiện đại hóa, nâng cấp mạnh

23/04/2018 | An ninh Quốc phòng

Nga ra tay, BMP-1 Việt Nam hiện đại hóa, nâng cấp mạnh

Giới quân sự Nga cho biết, Nga đang trở lại với xe bọc thép thời những năm 60 như BMP-1. Đây là cơ hội lớn cho các nước...