BMP-2 Việt Nam

BMP-2 Việt Nam có cơ hội biến thành ‘sát thủ săn tăng’

12/06/2018 | An ninh Quốc phòng

BMP-2 Việt Nam có cơ hội biến thành ‘sát thủ săn tăng’

Nga đã quyết định nâng cấp 3500 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lên chuẩn BMP-2M, có khả năng diệt xe tăng rất mạnh, không kém mấy so với BMP-3. Nga quyết định nâng cấp BMP-2 lên chuẩn BMP-2M Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định nâng cấp BMP-2 – loại xe chiến đấu bộ...

BMP-2 Việt Nam trước cơ hội thành ‘sát thủ’ toàn năng

08/10/2016 | An ninh Quốc phòng

BMP-2 Việt Nam trước cơ hội thành ‘sát thủ’ toàn năng

Theo RIA Novosti, Phòng thiết kế KBM (Nga) vừa đưa ra một gói hiện đại hóa mới cho loại xe chiến đấu bộ binh...