cán bộ nêu gương

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

02/05/2019 | Chính trị

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng.   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài...
Chủ đề liên quan: ,

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng

17/04/2019 | Chính trị

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng

Nêu gương thể hiện “nói đi đôi với làm”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là xây dựng hình ảnh, uy...

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong văn hóa ứng xử

28/03/2019 | Chính trị

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong văn hóa ứng xử

Nét đẹp trong ứng xử của người Việt Nam được hình thành có chọn lọc từ thực tế lao động sản xuất,...

Điểm “nóng” ở cơ sở và trách nhiệm nêu gương

07/03/2019 | Chính trị

Điểm “nóng” ở cơ sở và trách nhiệm nêu gương

Từ những vụ việc tiêu cực bị cơ quan chức năng các cấp điều tra, xử lý thời gian qua cho thấy, nếu các biểu hiện sai phạm...

Trách nhiệm, hiệu quả công việc là thước đo của sự nêu gương

07/11/2018 | Chính trị

Trách nhiệm, hiệu quả công việc là thước đo của sự nêu gương

Đối với đông đảo quần chúng, nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm...

Trách nhiệm nêu gương: Thực hiện phải tự nguyện, không phải vì sức ép

11/10/2018 | Chính trị

Trách nhiệm nêu gương: Thực hiện phải tự nguyện, không phải vì sức ép

“Tôi nghĩ rằng bản thân từng đồng chí phải coi quy định này là điều tự mình làm, phải tự nguyện, tự...

Đảng viên cấp cao cần học ở Bác Hồ 4 chữ ‘thật’

10/10/2018 | Chính trị

Đảng viên cấp cao cần học ở Bác Hồ 4 chữ ‘thật’

“Nên lập một “siêu ủy ban” phòng, chống tham nhũng có thẩm quyền vượt trội. “Siêu ủy ban” ấy do Tổng Bí thư...