Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Khơ me Đỏ được trang bị vũ khí thế nào mà dám tấn công Việt Nam?

07/01/2019 | An ninh Quốc phòng

Khơ me Đỏ được trang bị vũ khí thế nào mà dám tấn công Việt Nam?

Trang bị vũ khí của Khơ me Đỏ được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao, hầu hết các loại súng ống pháo hạng nặng đều do Trung Quốc chế tạo theo mẫu Liên Xô. Khơ me Đỏ được trang bị vũ khí thế nào mà dám tấn công Việt Nam? Sau vài năm liên tục tiến...

Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

07/01/2019 | Chính trị

Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Có những sự kiện lịch sử khi thời gian trôi về quá khứ càng xa thì ý nghĩa, giá trị...

Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Cuộc chiến vì chính nghĩa

31/12/2018 | Chính trị

Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Cuộc chiến vì chính nghĩa

“Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, đối với Việt Nam, là cuộc chiến bắt buộc, cuộc chiến vì sự nghiệp...