Cục Chăn nuôi

Quyền Cục trưởng – Cục Chăn nuôi đang đùa giỡn với pháp luật

13/03/2019 | Bạn đọc

Quyền Cục trưởng – Cục Chăn nuôi đang đùa giỡn với pháp luật

Ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng cục Chăn nuôi nói Thông tư 02/2019 ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi “được phép lưu hành” chỉ mới có danh mục đợt đầu. Nói vậy là nói dối. Mò từng chữ trong Thông tư chẳng thấy có chữ nào gọi là “danh mục...

Bổ sung kinh phí Dự án giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi

25/02/2014 | Xã hội

Bổ sung kinh phí Dự án giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi

Thủ tướng Chính phủ đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung Dự án “Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi...
Chủ đề liên quan: ,

Năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 500 nghìn con bò sữa

04/12/2013 | Kinh tế

Năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 500 nghìn con bò sữa

Mục tiêu đến năm 2020 tổng đàn bò sữa tại Việt Nam ước đạt 500 nghìn con và tổng sản lượng sữa đạt trên 1 triệu...