Đảng Cộng sản

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

14/08/2019 | Chính trị

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước đổi mới, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Thế nhưng, các đối tượng thù địch luôn tìm cách...

Kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản

15/07/2019 | Chính trị

Kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản

Sau khi đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu trong “Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng...
Chủ đề liên quan:

Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?

16/05/2019 | Chính trị

Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?

Xét trên phương diện cá nhân thì bệnh “trung bình chủ nghĩa” đều không gây hại cho ai, nhưng nếu đặt trong...
Chủ đề liên quan: ,

Sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội – “chiếc dây thòng lọng” nhân cách cán bộ, đảng viên

16/05/2019 | Thời sự

Sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội – “chiếc dây thòng lọng” nhân cách cán bộ, đảng viên

Một trong những vấn đề dư luận xã hội bày tỏ sự quan ngại thời gian gần đây là một bộ...

Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

08/05/2019 | Chính trị

Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

Thực thi quyền lực và kiểm soát quyền lực là để bảo đảm quyền lực luôn được sử dụng đúng người, đúng...

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

06/05/2019 | Chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

Gần đây, trên trang Blog phản động – Danlambao có đăng tải một bài viết tựa đề “Thế đứng nào...
Chủ đề liên quan:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

17/04/2019 | Chính trị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

Lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước, phải đối mặt với muôn vàn gian lao thử thách,...
Chủ đề liên quan: , ,

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

10/04/2019 | Thời sự

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trải qua gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919-1943), những bài học kinh nghiệm và đường lối cách...
Chủ đề liên quan:

Đảng luôn sửa mình để dân tin

08/04/2019 | Chính trị

Đảng luôn sửa mình để dân tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và cảnh báo trước tính chất khổng lồ, phức tạp và lâu dài của công cuộc xây dựng, phát triển...

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

11/03/2019 | Chính trị

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn...

Sàng lọc đảng viên: Quan trọng là… sàng ai, ai sàng?

05/03/2019 | Bạn đọc

Sàng lọc đảng viên: Quan trọng là… sàng ai, ai sàng?

Chỉ thị sàng lọc đảng viên là điều nhân dân mong đợi từ lâu. Vấn đề còn lại là “ai sàng” người tổ chức thực...

Trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước

05/02/2019 | Chính trị

Trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021. Trong bối...

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng qua ba năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII

04/02/2019 | Thời sự

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng qua ba năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được Đại hội XII của Đảng xác định thì xây...

Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

03/02/2019 | Chính trị

Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí...