Đảng viên sai phạm

Khai trừ đảng viên vi phạm: Kiên quyết đấu tranh với những người suy thoái

12/03/2019 | Chính trị

Khai trừ đảng viên vi phạm: Kiên quyết đấu tranh với những người suy thoái

“…Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù...

Cán bộ cấp cao mà sa ngã về kinh tế, đạo đức thì giữ làm gì?

09/02/2019 | Thời sự

Cán bộ cấp cao mà sa ngã về kinh tế, đạo đức thì giữ làm gì?

Dấu ấn chống tham nhũng trong năm 2018 theo ông Bùi Văn Xuyền là đã xử lý được nhiều cán bộ cấp cao, trong đó...

Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

07/12/2017 | Chính trị

Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Khi đã nhúng chàm làm sao để tự gột rửa?

13/10/2017 | Bạn đọc

Khi đã nhúng chàm làm sao để tự gột rửa?

Trong phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều lời tâm...