Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Hàng trăm tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ là ‘phi pháp’

04/04/2019 | Biển đảo

Hàng trăm tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ là ‘phi pháp’

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết việc triển khai số lượng lớn tàu quanh đảo Thị Tứ đặt ra nhiều câu hỏi về ý đồ thực sự của Trung Quốc.   “Sự hiện diện của các tàu Trung Quốc gần và quanh đảo Pagasa là phi pháp”, Bộ Ngoại giao Philippines...

Không có chuyện Trung Quốc nổ súng chiếm đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa của Việt Nam!

06/03/2019 | Biển đảo

Không có chuyện Trung Quốc nổ súng chiếm đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa của Việt Nam!

Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh thông tin “Trung Quốc nổ súng chiếm đảo Thị Tứ”...