sự cố tấn công mạng

Hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

13/06/2018 | Không gian mạng

Hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

Nhiều cuộc tấn công mạng có chủ ý nhằm vào các website của cơ quan Chính phủ, hệ thống tài chính… nhằm phá hoại hoặc đánh cắp thông tin. Theo thống kê, tính tới tháng 3 vừa qua, đã có hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam, với khoảng hơn 600.000 máy tính bị nhiễm...

1.504 cuộc tấn công mạng diễn ra trong hai tháng đầu năm 2018

07/03/2018 | Không gian mạng

1.504 cuộc tấn công mạng diễn ra trong hai tháng đầu năm 2018

Theo ghi nhận của Trung tâm VNCERT, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 1.504 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam...