tên lửa phòng không tầm trung Spyder-MR

Báo Trung Quốc viết về SPYDER-MR Việt Nam

02/01/2018 | An ninh Quốc phòng

Báo Trung Quốc viết về SPYDER-MR Việt Nam

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung SPYDER-MR Việt Nam đã xuất hiện trên trang Sina của Trung Quốc. Theo Sina, SPYDER-SR và SPYDER-MR là hai hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung tiên tiến nhất hiện nay, có thể đối mặt với mọi mối đe dọa từ máy bay, tên lửa hành...

Việt Nam đã sở hữu phiên bản nào của Spyder?

15/03/2017 | An ninh Quốc phòng

Việt Nam đã sở hữu phiên bản nào của Spyder?

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam đã đặt mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Spyder-MR...