Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xin đừng mượn tay cường quyền để tiêu diệt nước mắm truyền thống!

12/03/2019 | Xã hội

Xin đừng mượn tay cường quyền để tiêu diệt nước mắm truyền thống!

Có lẽ, nhiều người tiêu dùng đã biết đến thương hiệu nước mắm Phú Quốc, Cát Hải, Cà Ná, Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang… đây các loại nước mắm cao đạm được sản xuất theo quy trình của ông cha truyền lại từ hàng trăm năm. Nhưng hôm nay chúng đang...