Võ Văn Phuông

Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

22/04/2018 | Hoạt động

Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức công bố quyết định Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Vũ Việt...

Ông Võ Văn Phuông làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương

07/07/2017 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Ông Võ Văn Phuông làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương

Ông Võ Văn Phuông được phân công thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung...

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

14/12/2016 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu của công tác thông tin...

Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động

02/12/2016 | Công tác Tuyên giáo – Báo chí

Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động

Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nhiều đổi...

Bộ Chính trị điều động, phân công Ủy viên TW Đảng

13/08/2015 | Chính trị

Bộ Chính trị điều động, phân công Ủy viên TW Đảng

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây...

Ông Trần Lưu Quang được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

31/07/2015 | Chính trị

Ông Trần Lưu Quang được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 31/7, tại tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Tuấn Khanh và ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì,...