xe chiến đấu bộ binh BMP-2

Phóng nhanh, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lao xuống ruộng

04/06/2016 | An ninh Quốc phòng

Phóng nhanh, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lao xuống ruộng

Chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 với đầy lính trên nóc chạy với tốc độ rất cao, đã lao xuống ruộng khi tránh một chiếc xe ô tô dân sự đi ngược chiều. Xe thiết giáp chở quân BMP-2 của Quân đội Chính phủ Ukraine đang trên đường hành quân chiến đấu ở miền Đông...