(Hoạt động) - Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đã phát biểu tại Hội nghị; tiếp tục xây dựng Dự thảo Đề án đạt kết quả tốt, trình Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: PC

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: PC

Ngày 15/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; những cản trở lớn trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo; giải pháp đột phá tiếp tục thực hiện tốt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Các đại biểu đã phân tích, thảo luận và đánh giá cao về những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW là: Giáo dục mầm non có sự chuyển tốt, cả nước đã phổ cập mầm non 5 tuổi; giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn đạt được kết quả cao, được thế giới công nhận; xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đó, nhận thức trong xã hội về giáo dục nghề nghiệp có chuyển biến tích cực theo hướng giáo dục nghề nghiệp được coi trọng hơn; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tốt hơn giai đoạn trước. Số trường đại học quốc tế được công nhận xếp hạng châu Á tăng, 2 đại học quốc gia lọt vào top 1000 trường tốt nhất thế giới. Thí điểm tự chủ của 23 trường đại học, 3 trường cao đẳng bước đầu thành công.

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị - Ảnh: PC

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị – Ảnh: PC

Tại Hội nghị các đại biểu đã phân tích, thảo luận những cản trở lớn trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo như: Một bộ phận không nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý có tâm lý ngại đổi mới, tư duy và cách làm cũ; cách đánh giá giáo dục và đào tạo lạc hậu, chưa bắt kịp tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 29-NQ/TW, dẫn đến băn khoăn, hoài nghi về khả năng thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. Một số nơi bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo còn nặng nề. Việc thể chế hóa Nghị quyết còn chậm; tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động, các đề án dự án về giáo dục và đào tạo chưa tốt. Một số cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa thực sự coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài; chưa kiên quyết, kiên trì, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên lĩnh vực giáo dục – đào tạo…

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu đã đề xuất một số nội dung cần bổ sung, sửa đổi về những nhận định, đánh giá việc làm được và chưa làm được; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hầu hết các ý kiến nhất trí với cấu trúc và nội dung Dự thảo Báo cáo, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo Đề án…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sẽ đề nghị Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đã phát biểu tại Hội nghị, tiếp tục xây dựng Dự thảo Đề án đạt kết quả tốt để trình Ban Bí thư.

(Theo ĐCSVN)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên