Chủ đề: PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA”

Thủ đoạn xuyên tạc vụ án Châu Văn Khảm, bôi nhọ, chống phá Nhà nước

17/11/2019 | Phản biện

Thủ đoạn xuyên tạc vụ án Châu Văn Khảm, bôi nhọ, chống phá Nhà nước

Ngày 11-11-2019, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Châu Văn Khảm cùng đồng phạm về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đối tượng Châu Văn Khảm (trái). Không khó để thấy, nhiều đối tượng cơ hội chính trị và các hội...

Không được phép nhân danh ‘đại diện nhân dân’ cho những hành vi phạm pháp

11/11/2019 | Phản biện

Không được phép nhân danh ‘đại diện nhân dân’ cho những hành vi phạm pháp

Lợi dụng việc Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội,...

Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

07/11/2019 | Phản biện

Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vừa qua, BBT đã triển khai loạt bài viết với chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Chủ đề liên quan:

Đấu tranh mạnh mẽ với bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản bằng sức mạnh của cả cộng đồng

13/10/2019 | Thời sự

Đấu tranh mạnh mẽ với bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản bằng sức mạnh của cả cộng đồng

Những ngày vừa qua, bài báo “Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản” và những...
Chủ đề liên quan: ,

Kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

10/10/2019 | Thời sự

Kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và...
Chủ đề liên quan:

Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp

07/10/2019 | Chính trị

Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp

Đã thành ‘thói quen’, trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là...

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

01/10/2019 | Thời sự

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

Ngày 23-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy...
Chủ đề liên quan: ,

Cần nhận thức thấu đáo về kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh

26/09/2019 | Thời sự

Cần nhận thức thấu đáo về kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội (KH-XH), với củng cố quốc phòng, an ninh (gọi...
Chủ đề liên quan: ,

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

24/09/2019 | Thời sự

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Lợi dụng thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài, các tổ chức “xã hội dân sự” và nhiều nhà “hoạt...

“Bất tuân dân sự” – Hiểm họa khôn lường

13/09/2019 | Phản biện

“Bất tuân dân sự” – Hiểm họa khôn lường

Thoạt nghe có vẻ rất ôn hòa, dân sự, không bạo lực… song phong trào “bất tuân dân sự” đã mang lại những hiểm...
Chủ đề liên quan:

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

02/09/2019 | Phản biện

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến...

Tỉnh táo để lòng yêu nước không bị lợi dụng

15/08/2019 | Thời sự

Tỉnh táo để lòng yêu nước không bị lợi dụng

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nó được hình thành, hun đúc và lưu truyền từ thế hệ này sang thế...

Bộ Công an công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

10/08/2019 | Chính trị

Bộ Công an công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài...

“Bới lông tìm vết” – thói phê bình vơi tình cạn nghĩa

09/08/2019 | Chính trị

“Bới lông tìm vết” – thói phê bình vơi tình cạn nghĩa

Muốn trở thành một nhân cách chuẩn mực, hoàn thiện đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác...