(Bạn đọc) - Người đã bắt cô giáo quỳ tới 40 phút mới cho qua chuyện cô này đã bắt con của anh ta bị phạt quỳ gối (như một hình thức kỷ luật của giáo viên đó) khi ở lớp là đảng viên và cũng là luật gia thuộc chi Hội luật gia ở một huyện của tỉnh Long An.

truong-binh-chanh-3930-1520234027

Trong sự việc này cần phải bàn tới từ hai phía.

Thứ nhất là cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường nơi giáo viên này công tác phải xử lý nghiêm cô giáo đã bắt học sinh (dù là lỗi gì trong học tập) phải quỳ gối tại lớp, mà nó được coi là một hình thức xử phạt đối với học sinh. Đây là một hành động vừa phản giáo dục cũng vừa vô nhân tính, xâm hại nghiêm trọng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của con người, cũng đồng thời xâm hại vào quyền được bảo vệ và chăm sóc, được giáo dục và chống mọi hình thức bức hại đối với trẻ em. Nên Phòng giáo dục và nhà trường cũng phải xử lý kỷ luật cô giáo này, và nghiêm cấm mọi hình thức xử phạt hoặc kỷ luật học sinh kiểu như thế hoặc là tương tự.

Thứ hai, phải bàn đến việc nguyên lý “trả thù ngang bằng” đã được áp dụng từ phía người cha của cháu bé kia. Thật là một lẽ công bằng vô pháp và cũng là hành xử bất chấp đạo lý. Không thể hành động một cách mông muội theo kiểu trả thù như ở thời cổ đại là ăn cắp thì chặt tay, làm mù mắt người khác thì phải chọc mù mắt mình. Và cũng không thể tự mình để thực hiện các biện pháp chế tài mà nó xâm hại tới quyền con người được bảo hộ bởi Hiến pháp và pháp luật. Mà rõ ràng anh ta đang làm việc trong lĩnh vực luật pháp (luật gia, bổ trợ tư pháp), kể cả là có thiếu hụt trình độ về luật pháp đi chăng nữa, thì một người bình thường cũng hiểu họ không thể thực hiện hành động kiểu như thế đối với cô giáo của con mình. Vậy nên, anh ta cần phải xin lỗi và cần có hình hức kỷ luật thích đáng thì mới mong nhận thức của không chỉ anh ta mà cả người dân đều được nâng cao và chuẩn mực hơn lên.

Facebooker Luân Lê

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên