(Hoạt động) - Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành kiểm sát cần tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát có năng lực, phẩm chất đạo đức trong tình hình mới để trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong bảo vệ công lý.

Chiều ngày 8/10, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với công tác kiểm tra

Theo báo cáo của Ban cán sự đảng VKSNDTC, trong những năm qua, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSNDTC đã chủ động, rà soát, đánh giá, chỉ đạo sát sao trong toàn hệ thống ngành Kiểm sát; các Ban cán sự Đảng 2 cấp đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng, cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương vào thực tiễn của Ngành.

Ban cán sự đảng Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của  các câp sủy, tổ chức đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội  vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời, Ban cán sự đảng VKSNDTC và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Ngành đã thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, ở một số tổ chức đảng, chi bộ, đơn vị kiểm điểm còn chưa đi sâu làm rõ hạn chế, khuyết điểm, nặng về thành tích; việc xây dựng kế hoạch khắc phục còn chậm, chưa cụ thể, chưa nêu được lộ trình thực hiện; việc sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn ít. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn thực hiện chưa chặt chẽ dẫn đến có cán bộ, đảng viên vi phạm…

Theo đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng  VKSNDTC, VKSNDTC xác định công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành có mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau. Theo đó, tập trung chỉ đạo theo phương pháp phòng ngừa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với công tác kiểm tra. Qua đó, đánh giá toàn diện về phẩm chất đạo đức, chuyên môn, năng lực làm việc, nhìn nhận, kiểm điểm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm. Đảng bộ cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới cán bộ, coi đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác của đơn vị, cơ quan…

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TH).

Tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong tình hình mới

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban cán sự Đảng VKSNDTC trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí khẳng định việc thực hiện các nghị quyết và chỉ thị đã góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, các đơn vị, cán bộ, đảng viên, thúc đẩy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành kiểm sát, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm…

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, việc triển khai, quán triệt,  thực hiện Nghị quyết và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở một số đơn vị, tổ chức Đảng có biểu hiện còn hình thức, chung chung ; nhận thức về suy thoái của cán bộ, đảng viên trong ngành chưa có nghiên cứu, nhận diện, soi rọi một cách đầy đủ để có kế hoạch khắc phục ; sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ còn ít, chưa tương xứng với yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt trong tình hình hiện nay…

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự Đảng VKSNDTC trước hết cần tập trung khắc phục những hạn chế, tạo sự chuyển biến có hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, một trong những giải pháp quan trọng là ngành kiểm sát cần tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát có năng lực, phẩm chất đạo đức trong tình hình mới, trở thành chỗ dựa tin cậy về công lý cho người dân.

Đồng thời, cần quan tâm soi rọi 27 biểu hiện Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra, trên có sở đó có kế hoạch khắc phục. Tăng cường nhiều hơn và dành thời gian tương xứng cho công tác xây dựng Đảng.

“Nếu chúng ta thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thì sẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, bởi xét cho cùng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng là để nâng cao  nhiệm vụ chính trị  của ngành”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

(Theo Đảng Cộng Sản)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên