(Hoạt động) - Đây là nhấn mạnh của ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong chuyến khảo sát ngày 6/8 tại TP Cần Thơ về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”.

Xem lại vấn đề chuẩn và vượt ngành giáo dục và đào tạo 

Sau khi nghe địa phương báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn 5 năm qua. Người đứng đầu ngành Tuyên giáo, ông Võ Văn Thưởng đánh giá: Việc triển khai, quán triệt học tập tổ chức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của TP Cần Thơ rất nghiệm túc. Tạo ra chuyển biến rất rõ về mặt nhận thức, tư tưởng cũng như quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Người đứng đầu ngành tuyên giáo nhấn mạnh một số điểm nổi bật của TP Cần Thơ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW như: Quy mô mạng lưới trường lớp toàn thành phố, cơ bản đã hoàn chỉnh phủ kín trên các địa bàn dân cư, cơ sở vật chất của trường học ngày càng được củng cố nâng cao chất lượng, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng lớn của nhân dân; Số trường học đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các bậc học đều tăng theo từng năm. Đến nay số trường đạt chuẩn quốc gia trên 60%, đây là con số đáng mừng; Thực hiện chủ trương đổi mới chương trình, phương pháp dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện khá tốt, đang từng bước mở rộng, đây là cơ sở nâng cao chất lượng; Việc xây dựng xã hội học tập đã có kết quả quan trọng bước đầu. kết quả phổ cập xoá mù chữ được củng cố và phát triển, phổ cập cho giáo dục mầm non, cho trẻ 5 tuổi, tiểu học mức độ 2, 3 ở các xã phường thị trấn, ngày càng tăng. Tỷ lệ cao hơn so với bình quân chung cả nước; Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Cần Thơ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu đổi mới giáo dục; Quan tâm phát triển và xây dựng Đảng các cơ sở đào tạo, hiện Cần Thơ có 43% đảng viên tại các cơ sở này khá cao; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên được coi trọng, công tác bồi dưỡng gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được coi trọng…

Định hướng cho thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP Cần Thơ. “Để phục vụ cho sơ kết Nghị quyết 29-NQ/TW, đề nghị, rà soát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ kiến nghị chung đối với quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW với tinh thần, trách nhiệm cao”. Cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, sự hiểu biết về xã hội và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong công tác tuyên truyền Nghị quyết 29-NQ/TW này.

Người đứng đầu ngành Tuyên giáo cho rằng: Công tác kiểm tra đánh giá công tác giáo dục và đào tạo là rất quan trọng. “Làm sao, bên cạnh những điều chỉnh, cải cách, phương pháp của Bộ GD&ĐT, thời gian qua địa phương thực hiện nghiêm túc rồi, cần phải thường xuyên duy trì được thế mạnh này trong thời gian tới”.

“Đánh giá, kiểm tra chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp độ cần nghiên cứu thực hiện ở địa phương, các cơ sở sao cho tốt. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ đội ngũ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu, đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, “Chúng ta phải xem lại vấn đề chuẩn và vượt chuẩn chất lượng giáo dục và đào tạo. Vì khi đã khẳng định, đủ chuẩn và vượt chuẩn, nhưng chất lượng giáo dục lại không được nâng lên tương xứng thì cái chuẩn có vấn đề, hoặc chuẩn của chúng ta quy định thấp. Người đứng đầu ngành Tuyên giáo nêu ví dụ: “Giáo viên Tiếng anh đủ chuẩn, thậm chí vượt chuẩn, nhưng khi dạy học sinh hết phổ thông, vẫn không nói được tiếng anh (trừ những em có năng khiếu) như vậy thì gay go quá. Cho nên phải tính lại vấn đề chuẩn và vượt chuẩn như thế nào. Tôi cho rằng, đôi khi vượt chuẩn cũng là dấu hiệu của bệnh thành tích. Chỉ cần đủ chuẩn và duy trì đủ chuẩn là đã tốt rồi.

“Tiếp tục quan tâm tới việc huy động nguồn lực sử dụng cho vấn đề phát triển giáo dục và đào tạo. ông Võ Văn Thưởng nhận định: Nguồn lực phục vụ cho giáo dục là rất lớn. Nhưng chúng ta phải tính toán làm sao việc sử dụng nguồn lực này làm sao cho thật hiệu quả để người dân yên tâm tin tưởng đầu tư” – ông Võ Văn Thưởng đề nghị.

“Coi lại việc quy hoạch, khuyến khích đào tạo và sử dụng lao động, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đối với các cơ sở đào tạo lao động như thế nào.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị: Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW phải thường xuyên hơn. Mong rằng, thời gian tới, chúng ta thực hiện mạnh mẽ hơn để làm sao giáo dục của Cần Thơ luôn luôn là điểm sáng, điểm dẫn đầu của vùng ĐBSCL, đồng thời cũng là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục đào tạo tốt trên phạm vi cả nước.

Cần Thơ, thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW 

Thông tin với đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua TP Cần Thơ luôn quan tâm tới công tác giáo dục và đào tạo: Trong các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND đều có chỉ tiêu về việc huy động học sinh vào các cấp học. Tích cực quan tâm tới việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các trường, lớp đạt chuẩn, gắn với vấn đề chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và xem đây là nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục và là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành giáo dục và Y tế của Cần Thơ có nhiều thay đổi tích cực, ngày càng định hình được vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL.

Xem lại vấn đề chuẩn và vượt chuẩn trong ngành giáo dục và đào tạo

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung tiếp thu ý kiến.

Ông Lê Văn Tâm thông tin thêm với đoàn, ngoài ra TP. Cần Thơ còn tập trung đầu tư có chất lượng cho bậc giáo dục mầm non, mẫu giáo; công tác huy động trẻ em cho lớp học mẫu giáo được thành phố quan tâm. Đến nay, Cần Thơ có 85/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. So với năm 2013, tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ đạt 99,70% (tăng 0,63%), tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 người biết chữ đạt 98,95% (tăng 3,09%); số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ trở lại là 822/ 946 người, đạt 86,89%. Có 85/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 (tăng 72 đơn vị so với 2013), 9/9 quận, huyện củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS; đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1…

Ông Lê Văn Tâm nhận định rằng, kỳ thi THPT quốc gia tại TP Cần Thơ tổ chức rất tốt. Đồng thời nhận định thêm, phương thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia là rất hợp lý, chỉ có những cá nhân lợi dụng hình thức này để làm liều cần phải được xử lý nghiêm.

Theo Thành uỷ Cần Thơ, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa và phương pháp giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng, nhằm phát huy tư duy sáng tạo, tích cực của học sinh. Hiện mạng lưới cơ sở vật chất trường lớp của thành phố phủ kín, đáp ứng nhu cầu của người học. Tính riêng  năm học qua, thành phố đã quan tâm đầu tư và có thêm 46 trường đạt chuẩn quốc gia (đến nay có hơn 61% trường đạt chuẩn quốc gia). Đặc biệt, trường đã xây dựng được 13 trường điển hình đổi mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thành phố có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, 87,6% trên chuẩn (tăng 4% so với 2013); nhìn chung, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vủ, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản lý GD&ĐT.  Đối với giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp, thành phố có 5 trường đại học, 14 trường cao đẳng, 84 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 80%, góp phần phục vụ phát triển kinh tế kinh tế- xã hội địa phương.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của thành phố chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện, căn bản của giáo dục; một số trường lớp vẫn còn thiếu và xuống cấp; số trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; một số quận, huyện trên địa bàn thành phố, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, ghép lớp theo cụm trường… từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu, chưa cân đối, chưa đồng bộ về giáo viên giữa các trường; một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

Xem lại vấn đề chuẩn và vượt chuẩn trong ngành giáo dục và đào tạo

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại đây Cần Thơ cũng đề nghị: Tăng kinh phí chương trình mục tiêu GD&ĐT; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp; Cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động có hiệu quả. Với Bộ GD&ĐT, cần có kế hoạch lộ trình thời gian cụ thể triển khai việc đổi mới các cấp học, không nên thay đổi nhiều lần trong một thời gian ngắn, gây nhiều khó khăn; Sớm ban hành mới định mức giáo viên/ lớp tổ chức 2 buổi/ ngày…

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung tiếp thu chỉ đạo của Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đồng thời cho biết, những chỉ đạo của Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác, Cần Thơ sẽ ghi nhận bổ sung và cụ thể hoá những chỉ đạo của Trung ương trong thực hiện NQ trong thời gian tới đảm bảo kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Mong muốn thời gian tới Trung ương tiếp tục có nhiều quan tâm tới TP Cần Thơ trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục của thành phố.

(Theo Đại Đoàn Kết)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên